Moji strokovni članki

Natisni

 Matematično teorijo imaš lahko popolno šele tedaj, ko jo napraviš tako razumljivo, da si upaš njeno vsebino pojasniti prvemu mimoidočemu...

Matematični problem mora biti dovolj težak, da nas privlači, in ne čisto nedostopen, da niso naši napori brezupni.Služiti mora kot smerokaz na za zapletenih poteh, ki vodijo k skritim resnicam, in nas nato nagraditi z veseljem ob najdeni rešitvi (D. Hilbert)

Dirichlet - biografija

Kratek povzetek vsebine

Rodil se je v nemškem mestu D¨uren (takrat je bilo mesto še del Francije). Njegova družina je imela korenine v majhnem belgijskem mestecu Richelet, kjer je živel njegov stari oče. Odtod najbrž izvira tudi njegovo ime; francosko le jeune de Richelet pomeni ’mladenič iz Richeleta’. Več...

Dirichletov izrek o zaporedjih v aritmetičnih zaporedjih

Kratek povzetek vsebine

V diplomskem delu je podan dokaz Dirichletovega izreka o praštevilih v aritmetičnem zaporedju, ki pravi: V aritmetičnem zaporedju \((l, l + k, l + 2k, l + 3k, ...)\), kjer velja \(D(k, l) = 1\), obstaja neskončno praštevil.

Math.Subj.Class.(2000): 11N13,11B25

Ključni pojmi: praštevilo, kongruenca, Dirichletov značaj, Dirichletove L-vrste, enakomerna konvergenca vrste, absolutna konvergenca vrste.

Fermatova števila

{pdf=/datoteke/Clanki/Fermatova Stevila.pdf|100%|800|native}

O Fibonaccijevem nasledniku

{pdf=/datoteke/Clanki/Fibonacci.pdf|100%|800|native}

Matematična biologija

{pdf=/datoteke/Clanki/Matematicna Biologija.pdf|100%|800|native}

Poligonska števila

{pdf=/datoteke/Clanki/Poligonska stevila.pdf|100%|800|native}

Vsote potenc

{pdf=/datoteke/Clanki/Vsote potenc.pdf|100%|800|native}

Pitagorejci

{pdf=/datoteke/Clanki/Pitagorejci.pdf|100%|800|native}

Trigonometrične neenakosti

{pdf=/datoteke/Clanki/Trigonometricne neenakosti.pdf|100%|800|native}

Netranzitivnost pri metanju kock

{pdf=/datoteke/Clanki/Netranzitivnost pri metanju kock.pdf|100%|800|native}

Netranzitivnost pri metanju kock

{pdf=/datoteke/Clanki/Netranzitivnost pri metanju kock.pdf|100%|800|native}

Jensenova neenakost

{pdf=/datoteke/Clanki/Jensenova neenakost.pdf|100%|800|native}

Slovenski matematiki - Jurij Vega

Jurij Vega

Slovenski matematiki - Franc Močnik

Franc Močnik