Kombinatorika in osnovnošolska aritmetika

Natisni

Cilj: z največ štirimi osnovnimi računskimi operacijami in z vsemi danimi števili sestaviti račun in določiti dano število. 

Primer:

Sestavi \(14\) iz \(1, 5, 6\) in \(9.\)

Rešitev primera:

\(14=((9 - 6) \cdot  5) - 1\)

#1..#10


1

Sestavi 42 iz 2, 3, 4 in 9.

2

Sestavi 4 iz 2, 5, 6 in 8.

3

Sestavi 40 iz 4, 6, 8 in 8.

4

Sestavi 17 iz 1, 2, 6 in 7.

5


Sestavi 31 iz 1, 2, 6 in 7.

6


Sestavi 32 iz 1, 2, 6 in 7.

7


Sestavi 33 iz 1, 2, 6 in 7.

8


Sestavi 34 iz 1, 2, 6 in 7.

9


Sestavi 43 iz 2, 5, 7 in 8.

10


Sestavi 17 iz 1, 3, 3 in 6.

#11..#20

11


Sestavi 80 iz 1, 3, 6 in 9.

12


Sestavi 110 iz 1, 2, 7 in 8.

13


Sestavi 29 iz 3, 4, 5 in 8.

14


Sestavi 69 iz 1, 3, 9 in 9.

15


Sestavi 35 iz 1, 2, 4 in 6.

16


Sestavi 4 iz 1, 1, 6 in 7.

17


Sestavi 1 iz 3, 3, 5 in 8.

18


Sestavi 19 iz 2, 5, 8 in 9.

19


Sestavi 52 iz 2, 5, 8 in 9.

20


Sestavi 27 iz 1, 6, 7 in 9.

#21..#30

21


Sestavi 68 iz 1, 2, 8 in 9.

22


Sestavi 22 iz 1, 2, 2 in 6.

23


Sestavi 23 iz 4, 4, 4 in 7.

24


Sestavi 10 iz 4, 4, 4 in 9.

25


Sestavi 23 iz 2, 6, 7 in 9.

26


Sestavi 9 iz 5, 6, 8 in 8.

27


Sestavi 66 iz 2, 4, 4 in 8.

28


Sestavi 54 iz 4, 6, 6 in 9.

29


Sestavi 1 iz 1, 5, 6 in 8.

30


Sestavi 32 iz 4, 7, 7 in 9.

#31..#40


31


Sestavi 64 iz 2, 3, 4 in 6.

32


Sestavi 48 iz 1, 6, 8 in 9.

33


Sestavi 12 iz 1, 4, 7 in 7.

34


Sestavi 27 iz 1, 4, 7 in 7.

35


Sestavi 50 iz 4, 6, 6 in 9.

36


Sestavi 2 iz 1, 5, 7 in 7.

37


Sestavi 19 iz 1, 4, 5 in 7.

38


Sestavi 14 iz 1, 3, 5 in 8.

39


Sestavi 34 iz 1, 7, 7 in 8.

40


Sestavi 44 iz 6, 7, 8 in 9.

#41..#50

41


Sestavi 11 iz 7, 7, 9 in 9.

42


Sestavi 22 iz 5, 6, 9 in 9.

43


Sestavi 30 iz 2, 2, 5 in 7.

44


Sestavi 14 iz 2, 2, 5 in 7.

45


Sestavi 38 iz 2, 3, 6 in 7.

46


Sestavi 20 iz 3, 5, 7 in 9.

47


Sestavi 44 iz 4, 7, 8 in 9.

48


Sestavi 21 iz 1, 3, 8 in 8.

49


Sestavi 45 iz 2, 5, 6 in 9.

50


Sestavi 24 iz 1, 4, 5 in 6.

 

#51..#60

51


Sestavi 54 iz 5, 5, 6 in 6.

52


Sestavi 55 iz 5, 5, 6 in 6.

53


Sestavi 155 iz 5, 5, 6 in 6.

54


Sestavi 1 iz 1, 5, 6 in 7.

55


Sestavi 19 iz 2, 4, 4 in 6.

56

Sestavi 5 iz 4, 7, 9 in 9.

57

Sestavi 6 iz 4, 7, 9 in 9.

58

Sestavi 30 iz 2, 4, 8 in 8.

59

Sestavi 31 iz 2, 4, 8 in 8.

60


Sestavi 26 iz 1, 2, 2 in 7.

#61..#70

61


Sestavi 44 iz 2, 5, 7 in 9.

62


Sestavi 29 iz 2, 5, 7 in 9.

63


Sestavi 3 iz 2, 5, 7 in 9.

64


Sestavi 2 iz 2, 5, 7 in 9.

65


Sestavi 45 iz 2, 2, 4 in 9.

66


Sestavi 22 iz 1, 4, 6 in 8.

67


Sestavi 37 iz 3, 5, 7 in 8.

68


Sestavi 78 iz 3, 5, 8 in 9.

69


Sestavi 7 iz 1, 1, 5 in 9.

70


Sestavi 175 iz 1, 4, 6 in 7.

#71..#80

71


Sestavi 4 iz 5, 5, 5 in 5.

72


Sestavi 48 iz 7, 8, 8 in 8.

73


Sestavi 11 iz 7, 7, 7 in 9.

74


Sestavi 7 iz 1, 1, 5 in 6.

75


Sestavi 84 iz 3, 3, 5 in 6.

76


Sestavi 31 iz 1, 6, 8 in 9.

77


Sestavi 46 iz 2, 3, 8 in 8.

78


Sestavi 24 iz 4, 4, 7 in 7.

79


Sestavi 24 iz 1, 5, 5 in 5.

80


Sestavi 24 iz 3, 3, 8 in 8.

#81..#90

81


Sestavi 100 iz 1, 3, 4 in 8.

82


Sestavi 99 iz 1, 3, 4 in 8.

83


Sestavi 52 iz 4, 6, 7 in 8.

84


Sestavi 51 iz 1, 2, 6 in 9.

85


Sestavi 8 iz 3, 3, 3 in 3.

86


Sestavi 90 iz 2, 4, 4 in 5.

87


Sestavi 16 iz 1, 3, 6 in 9.

88


Sestavi 36 iz 2, 2, 3 in 7.

89


Sestavi 38 iz 2, 2, 3 in 7.

90


Sestavi 106 iz 2, 6, 6 in 9.

#91..#100


91


Sestavi 45 iz 2, 7, 7 in 8.

92


Sestavi 43 iz 4, 4, 5 in 6.

93


Sestavi 100 iz 1, 3, 5 in 7.

94


Sestavi 25 iz 1, 2, 2 in 9.

95


Sestavi 37 iz 3, 5, 8 in 9.

96


Sestavi 4 iz 2, 7, 7 in 9.

97


Sestavi 76 iz 6, 7, 7 in 8.

98


Sestavi 7 iz 6, 7, 7 in 8.

99


Sestavi 20 iz 1, 1, 2 in 7.

100


Sestavi 48 iz 1, 6, 7 in 8.

#101..#110

101


Sestavi 28 iz 4, 6, 8 in 8.

102


Sestavi 55 iz 3, 3, 7 in 7.

103


Sestavi 24 iz 3, 3, 7 in 7.

104


Sestavi 24 iz 1, 3, 4 in 6.

105


Sestavi 44 iz 2, 4, 7 in 8.

106


Sestavi 383 iz 1, 2, 25, 50, 75 in 100.

107


Sestavi 25 iz 3, 3, 6 in 9.

108


Sestavi 10 iz 3, 4, 7 in 8.


{tab109}
Ses tavi 7 iz 6, 8, 8 in 9.

110


Sestavi 4 iz 2, 2, 2 in 9.

#111..#120

111


Sestavi 1 iz 1, 7, 8 in 9.

112


Sestavi 26 iz 3, 6, 7 in 8.

113


Sestavi 14 iz 1, 5, 6 in 9.

114


Sestavi 39 iz 2, 5, 6 in 9.

115


Sestavi 43 iz 1, 5, 6 in 9.

116


Sestavi 33 iz 2, 5, 5 in 7.

117


Sestavi 11 iz 4, 5, 7 in 7.

118


Sestavi 31 iz 2, 5, 6 in 8.

119


Sestavi 22 iz 4, 5, 8 in 9.

120


Sestavi 29 iz 2, 3, 6 in 8.

#121..#130

121


Sestavi 33 iz 1, 2, 5 in 8.

122


Sestavi 88 iz 1, 4, 7 in 9.

123


Sestavi 25 iz 1, 4, 7 in 9.

124


Sestavi 15 iz 1, 4, 7 in 9.

125


Sestavi 7 iz 1, 1, 5 in 9.

126


Sestavi 15 iz 1, 5, 7 in 8.

127


Sestavi 32 iz 1, 3, 4 in 8.

128


Sestavi 5 iz 1, 4, 5 in 9.

129


Sestavi 9 iz 2, 2, 5 in 7.

130


Sestavi 14 iz 2, 2, 5 in 7.

#131..#141

131


Sestavi 44 iz 1, 2, 7 in 9.

132


Sestavi 26 iz 2, 5, 4 in 7.

133


Sestavi 38 iz 1, 2, 4 in 5.

134


Sestavi 36 iz 4, 6, 9 in 9.

135


Sestavi 17 iz 2, 2, 6 in 6.

136


Sestavi 45 iz 2, 4, 6 in 8.

137


Sestavi 20 iz 1, 6, 7 in 9.

138


Sestavi 64 iz 3, 4, 5 in 7.

139


Sestavi 46 iz 1, 2, 6 in 9.

140


Sestavi 26 iz 2, 3, 6 in 9.

141


Sestavi 44 iz 3, 5, 6 in 9.

 

Rešitve

Nekaj možnih rešitev problemov...

1.15

 

 • Rešitev problema

 

#1
Možna rešitev #1
(9 × 4) + (2 × 3)
Možna rešitev #2
((9 × 2) - 4) × 3
Možna rešitev #3
(4 + (2 ÷ 3)) × 9
Možna rešitev #4
((3 × 4) + 9) × 2

 

 • Rešitev problema

 

#2
Možna rešitev #1
6 + 8 - (2 × 5)
Možna rešitev #2
((5 - 2) × 8) ÷ 6
Možna rešitev #3
(6 - 5) × (8 ÷ 2)
Možna rešitev #4
((6 × 2) + 8 ) ÷ 5
Možna rešitev #5
(6 ÷ (8 - 5)) + 2

 

 • Rešitev problema

 

#3
Možna rešitev #1
((8 - 6) + 8) × 4
Možna rešitev #2
(8 × 8) - (4 × 6)
Možna rešitev #3
(8 + 8) + (4 × 6)

 

 • Rešitev problema

 

#4
((6 - 1) × 2) + 7

 

 • Rešitev problema

 

#5
((7 - 2) × 6) + 1

 

 • Rešitev problema

 

#6
(6 - 2) × (7 + 1)

 

 • Rešitev problema

 

#7
((6 - 1) × 7) - 2

 

 • Rešitev problema

 

#8
((7 - 1) × 6) - 2

 

 • Rešitev problema

 

#9
((8 + 2) × 5) - 7

 

 • Rešitev problema

 

#10
3 × (6 - (1 ÷ 3))

 

 • Rešitev problema

 

#11
((6 + 3) × 9) - 1

 

 • Rešitev problema

 

#12
((8 × 7) - 1) × 2

 

 • Rešitev problema

 

#13
4 + ((8 - 3) × 5)

 

 • Rešitev problema

 

#14
((9 - 1) × 9) - 3

 

 • Rešitev problema

 

#15
((4 + 2) × 6) - 1

16.30

 

 • Rešitev problema

 

#16
7 - (6 ÷ (1 + 1))

 

 • Rešitev problema

 

#17
Možna rešitev #1
(8 ÷ (5 - 3)) - 3
Možna rešitev #2
(8 ÷ 3) - (5 ÷ 3)

 

 • Rešitev problema

 

#18
(9 × (5 - 2)) - 8

 

 • Rešitev problema

 

#19
(9 - (5 ÷ 2)) × 8

 

 • Rešitev problema

 

#20
((7 - 1) × 6) - 9

 

 • Rešitev problema

 

#21
(9 - (1 ÷ 2)) × 8

 

 • Rešitev problema

 

#22
((6 × 2) - 1) × 2

 

 • Rešitev problema

 

#23
4 × (4 + (7 ÷ 4))

 

 • Rešitev problema

 

#24
((4 × 9) + 4) ÷ 4

 

 • Rešitev problema

 

#25
((6 + 9) × 2) - 7

 

 • Rešitev problema

 

#26
(8 ÷ (8 - 6)) + 5

 

 • Rešitev problema

 

#27
((4 + 4) × 8) + 2

 

 • Rešitev problema

 

#28
((9 + 6) × 4) - 6

 

 • Rešitev problema

 

#29
(6 ÷ (8 - 5)) - 1

 

 • Rešitev problema

 

#30
4 × (9 - (7 ÷ 7))

31.45

 

 • Rešitev problema

 

#31
((6 × 3) - 2) × 4

 

 • Rešitev problema

 

#32
6 ÷ ((9 ÷ 8) - 1)

 

 • Rešitev problema

 

#33
((7 × 7) - 1) ÷ 4

 

 • Rešitev problema

 

#34
7 × (4 - (1 ÷ 7))

 

 • Rešitev problema

 

#35
6 × (9 - (4 ÷ 6))

 

 • Rešitev problema

 

#36
(7 + 5) ÷ (7 - 1)

 

 • Rešitev problema

 

#37
((7 - 1) × 4) - 5

 

 • Rešitev problema

 

#38
(5 - 3) × (8 - 1)

 

 • Rešitev problema

 

#39
((7 - 1) × 7) - 8

 

 • Rešitev problema

 

#40
(7 - (9 ÷ 6)) × 8

 

 • Rešitev problema

 

#41
((9 - 7) × 9) - 7

 

 • Rešitev problema

 

#42
((9 - 6) × 9) - 5

 

 • Rešitev problema

 

#43
5 × (7 - (2 ÷ 2))

 

 • Rešitev problema

 

#44
7 ÷ ((5 ÷ 2) - 2)

 

 • Rešitev problema

 

#45
(7 - (2 ÷ 3)) × 6

46.60

 

 • Rešitev problema

 

#46
5 × (7 - (9 ÷ 3))

 

 • Rešitev problema

 

#47
(9 × 8) - (4 × 7)

 

 • Rešitev problema

 

#48
((8 × 8) - 1) ÷ 3

 

 • Rešitev problema

 

#49
(5 - 2) × (6 + 9)

 

 • Rešitev problema

 

#50
6 ÷ ((5 ÷ 4) - 1)

 

 • Rešitev problema

 

#51
(6 × (5 + 5)) - 6

 

 • Rešitev problema

 

#52
((6 + 6) × 5) - 5

 

 • Rešitev problema

 

#53
((6 × 6) - 5) × 5

 

 • Rešitev problema

 

#54
((5 + 7) ÷ 6) - 1

 

 • Rešitev problema

 

#55
(4 × 4) + (6 ÷ 2)

 

 • Rešitev problema

 

#56
9 - ((7 + 9) ÷ 4)

 

 • Rešitev problema

 

#57
(9 + 9) ÷ (7 - 4)

 

 • Rešitev problema

 

#58
Možna rešitev #1
(8 × (8 - 4)) - 2
Možna rešitev #2
8 × (4 - (2 ÷ 8))

 

 • Rešitev problema

 

#59
4 × (8 - (2 ÷ 8))

 

 • Rešitev problema

 

#60
((7 × 2) - 1) × 2

61.75

 

 • Rešitev problema

 

#61
(7 × (9 - 2)) - 5

 

 • Rešitev problema

 

#62
((9 × 7) - 5) ÷ 2

 

 • Rešitev problema

 

#63
((7 + 9) ÷ 2) - 5

 

 • Rešitev problema

 

#64
Možna rešitev #1
5 ÷ (7 - (9 ÷ 2))
Možna rešitev #2
9 ÷ (7 - (5 ÷ 2))

 

 • Rešitev problema

 

#65
9 × (4 + (2 ÷ 2))

 

 • Rešitev problema

 

#66
((8 - 1) × 4) - 6

 

 • Rešitev problema

 

#67
((7 - 3) × 8) + 5

 

 • Rešitev problema

 

#68
(9 - 3) × (8 + 5)

 

 • Rešitev problema

 

#69
(9 + 5) ÷ (1 + 1)

 

 • Rešitev problema

 

#70
((6 × 4) + 1) × 7

 

 • Rešitev problema

 

#71
((5 × 5) - 5) ÷ 5

 

 • Rešitev problema

 

#72
8 × (7 - (8 ÷ 8))

 

 • Rešitev problema

 

#73
((7 + 7) ÷ 7) + 9

 

 • Rešitev problema

 

#74
(6 × (1 + 1)) - 5

 

 • Rešitev problema

 

#75
((3 × 3) + 5) × 6

76.90

 

 • Rešitev problema

 

#76
(8 × (6 - 1)) - 9

 

 • Rešitev problema

 

#77
((8 + 8) × 3) - 2

 

 • Rešitev problema

 

#78
7 × (4 - (4 ÷ 7))

 

 • Rešitev problema

 

#79
5 × (5 - (1 ÷ 5))

 

 • Rešitev problema

 

#80
8 ÷ (3 - (8 ÷ 3))

 

 • Rešitev problema

 

#81
4 × (1 + (3 × 8))

 

 • Rešitev problema

 

#82
3 × (1 + (4 × 8))

 

 • Rešitev problema

 

#83
(7 + 6) × (8 - 4)

 

 • Rešitev problema

 

#84
((6 × 9) - 2) - 1

 

 • Rešitev problema

 

#85
(3 × 3) - (3 ÷ 3)

 

 • Rešitev problema

 

#86
((4 × 4) + 2) × 5

 

 • Rešitev problema

 

#87
Možna rešitev #1
(9 - 1) × (6 ÷ 3)
Možna rešitev #2
((9 - 1) ÷ 3) × 6

 

 • Rešitev problema

 

#88
((7 × 2) - 2) × 3

 

 • Rešitev problema

 

#89
((7 × 3) - 2) × 2

 

 • Rešitev problema

 

#90
(9 × (6 + 6)) - 2

91.105

 

 • Rešitev problema

 

#91
(7 × 7) - (8 ÷ 2)

 

 • Rešitev problema

 

#92
((4 + 4) × 6) - 5

 

 • Rešitev problema

 

#93
((3 × 7) - 1) × 5

 

 • Rešitev problema

 

#94
(9 × (2 + 1)) - 2

 

 • Rešitev problema

 

#95
(5 × 8) - (9 ÷ 3)

 

 • Rešitev problema

 

#96
Možna rešitev #1
(9 × 2) - (7 + 7)
Možna rešitev #2
(9 - (7 ÷ 7)) ÷ 2

 

 • Rešitev problema

 

#97
(6 × (7 + 7)) - 8

 

 • Rešitev problema

 

#98
Možna rešitev #1
(7 + 7) ÷ (8 - 6)
Možna rešitev #2
((8 - 6) × 7) - 7

 

 • Rešitev problema

 

#99
((1 + 2) × 7) - 1

 

 • Rešitev problema

 

#100
6 ÷ (1 - (7 ÷ 8))

 

 • Rešitev problema

 

#101
(6 + 8) ÷ (4 ÷ 8)

 

 • Rešitev problema

 

#102
(7 × 7) + (3 + 3)

 

 • Rešitev problema

 

#103
(3 + (3 ÷ 7)) × 7

 

 • Rešitev problema

 

#104
6 ÷ (1 - (3 ÷ 4))

 

 • Rešitev problema

 

#105
((4 + 7) ÷ 2) × 8

106.120

 

 • Rešitev problema

 

#106
(((50 + 2) ÷ 25) + 1) × 100 + 75

 

 • Rešitev problema

 

#107
(9 × 3) - (6 ÷ 3)

 

 • Rešitev problema

 

#108
8 × (3 - (7 ÷ 4))

 

 • Rešitev problema

 

#109
(8 × (8 - 6)) - 9

 

 • Rešitev problema

 

#110
(9 - (2 ÷ 2)) ÷ 2

 

 • Rešitev problema

 

#111
((7 + 9) ÷ 8) - 1

 

 • Rešitev problema

 

#112
(8 × (7 - 3)) - 6

 

 • Rešitev problema

 

#113
((9 - 6) × 5) - 1

 

 • Rešitev problema

 

#114
6 × (9 - (5 ÷ 2))

 

 • Rešitev problema

 

#115
((9 - 1) × 6) - 5

 

 • Rešitev problema

 

#116
(7 - (2 ÷ 5)) × 5

 

 • Rešitev problema

 

#117
((7 × 7) - 5) ÷ 4

 

 • Rešitev problema

 

#118
(6 × (8 - 2)) - 5

 

 • Rešitev problema

 

#119
8 × (5 - (9 ÷ 4))

 

 • Rešitev problema

 

#120
(8 × (6 - 2)) - 3

121.135

 

 • Rešitev problema

 

#121
(5 × (8 - 1)) - 2

 

 • Rešitev problema

 

#122
(9 - 1) × (4 + 7)

 

 • Rešitev problema

 

#123
((9 - 1) × 4) - 7

 

 • Rešitev problema

 

#124
(4 × (7 - 1)) - 9

 

 • Rešitev problema

 

#125
(5 + 9) ÷ (1 + 1)

 

 • Rešitev problema

 

#126
(8 × (7 - 5)) - 1

 

 • Rešitev problema

 

#127
8 ÷ (1 - (3 ÷ 4))

 

 • Rešitev problema

 

#128
9 ÷ ((4 ÷ 5) + 1)

 

 • Rešitev problema

 

#129
2 × (7 - (5 ÷ 2))

 

 • Rešitev problema

 

#130
7 ÷ ((5 ÷ 2) - 2)

 

 • Rešitev problema

 

#131
((7 - 2) × 9) - 1

 

 • Rešitev problema

 

#132
2 × ((5 × 4) - 7)

 

 • Rešitev problema

 

#133
((5 × 4) - 1) × 2

 

 • Rešitev problema

 

#134
(9 + 9) × (6 - 4)

 

 • Rešitev problema

 

#135
((6 × 6) - 2) ÷ 2

136.141

 

 • Rešitev problema

 

#136
6 × (8 - (2 ÷ 4))

 

 • Rešitev problema

 

#137
(7 × (9 - 6)) - 1

 

 • Rešitev problema

 

#138
((3 × 7) - 5) × 4

 

 • Rešitev problema

 

#139
((9 - 1) × 6) - 2

 

 • Rešitev problema

 

#140
3 × (9 - (2 ÷ 6))

 

 • Rešitev problema

 

#141
(9 - (5 ÷ 3)) × 6