Matematika
Shadow
Slider

Učni načrti

Spletni naslov, kjer lahko dijaki najdejo rešene naloge iz matematike s postopki reševanj in ustrezno razlago. Popoln dostop do baze nalog ima dijak s plačilom ustrezne pristojbine v šolskem letu, ki je nižja v primeru skupne prijave preko šole. 

Kalkulator odvodov in integralov

 

Spletni naslov, kjer lahko dijaki poslušajo interaktivno razlago matematike...

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

 

SYmbolab

Symbolab je pravi matematični laboratorij, ki rešuje matematične naloge z zapisanim postopkom.  Dobro orodje za učenje matematike, kjer se ne preverja le rešitev, temveč tudi pot, po kateri se pride do končnega rezultata. 

Vsebinsko pokriva težavnost vse srednješolske matematike, primerna pa je tudi za študente. 

 

© 2019 MM