Matematika
Matematika
Matematika
Shadow

Symbolab je pravi matematični laboratorij, ki rešuje matematične naloge z zapisanim postopkom.  Dobro orodje za učenje matematike, kjer se ne preverja le rešitev, temveč tudi pot, po kateri se pride do končnega rezultata. 

Vsebinsko pokriva težavnost vse srednješolske matematike, primerna pa je tudi za študente. 

 

Nekatere zbirke nalog oziroma literatura s področja šolske in rekreativne matematike so oziroma je tudi prosto dostopna. Nekaj povezav, ki jih lahko učitelj uporabi tudi kot učno gradivo pri pouku, je spodaj.

  • Srednješolska matematika (zbirka na več kot 430 strani številnih rešenih primerov (nad 1500) in nekaj dodatnih vaj, za pregled znanja gimnazijskega programa matematike z nakazano smerjo, kam gre matematika po srednji šoli - težavnost nekaterih ameriških collegov)
  • Zgodovina

\(LaTeX\) je program, namenjen oblikovanju matematičnega teksta in strokovnih besedil.

1.  \(LATEX\) na računalniku

Za začetek potrebujete: 

2. OVERLEAF Spletna različica Latexa

Vsi, ki bi se radi namestitvi na računalniku ognili, je na voljo tudi spletna različica, ki jo najdete na

Tags:

Kriptaritem oz. črkovna enačba je vrsta matematičnih ugank, kjer se v matematičnih izrazih (npr.: seštevanje) za črkami ali pa kakšnimi drugimi simboli skrivajo števke.

Vsako števko predstavlja en znak. Torej različni znaki pomenijo različne števke. Črke lahko sestavljajo besede s pomenom ali pa brez. Kriptaritem rešimo tako, da znake nadomestimo s števkami od 0 do 9 tako, da bo izraz pravilen. Rešitev je lahko ena ali pa več (vir).

Najbolj znan kriptaritem, prvič objavljen leta 1924, je

 Matematično teorijo imaš lahko popolno šele tedaj, ko jo napraviš tako razumljivo, da si upaš njeno vsebino pojasniti prvemu mimoidočemu...

Matematični problem mora biti dovolj težak, da nas privlači, in ne čisto nedostopen, da niso naši napori brezupni.Služiti mora kot smerokaz na za zapletenih poteh, ki vodijo k skritim resnicam, in nas nato nagraditi z veseljem ob najdeni rešitvi (D. Hilbert)

Moji strokovni članki

 Matematično teorijo imaš lahko popolno šele tedaj, ko jo napraviš tako razumljivo, da si upaš njeno vsebino pojasniti prvemu mimoidočemu...

Matematični problem mora biti dovolj težak, da nas privlači, in ne čisto nedostopen, da niso naši napori brezupni.Služiti mora kot smerokaz na za zapletenih poteh, ki vodijo k skritim resnicam, in nas nato nagraditi z veseljem ob najdeni rešitvi (D. Hilbert)

Kalkulator odvodov in integralov

 

Logika - naloge za pripravo

© 2015 MM