Dejavnosti in aktivnosti v Taboru preživetja

Spodaj na kratko predstavljamo osnovne značilnosti tabora...